Ondersteuners

Het NEOn+-team is samengesteld uit ondersteuners met ervaring uit verschillende disciplines:

  • logopedisten

  • kinesitherapeuten

  • ergotherapeuten

  • orthopedagogen

  • schoolpedagogen

  • leerkrachten kleuteronderwijs

  • leerkrachten lager onderwijs

  • leerkrachten secundair onderwijs

© Copyright 2017 NEOn+

Regio

Deinze - Meetjesland