top of page
In samenspraak met alle betrokkenen wordt gezocht naar het aanbod dat zo goed mogelijk aan de vragen tegemoet komt. Na overleg in het coördinerend team kan ondersteuning zich situeren op niveau van:
- de leerling,
- de leerkracht (of het leerkrachtenteam),
- de school,
- de ouders.
bottom of page