top of page

Stuurgroep

Wat doet de stuurgroep?

De praktische organisatie van het ondersteuningsnetwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de regio.

Samenstelling stuurgroep:

  • de verschillende schoolbesturen van de scholen van het gewoon onderwijs

  • de verschillende schoolbesturen van de scholen van het buitengewoon onderwijs

  • het CLB

  • de pedagogische begeleidingsdienst

  • de directeurs van onze plusdiensten (CAR, MFC, reva ...)

Klik hier voor de samenstelling van de stuurgroep.

bottom of page