top of page

Werking

Wie stelt de ondersteuningsvraag?

  • De ondersteuningsvragen voor alle types worden gesteld door de scholen voor gewoon onderwijs, in samenwerking met hun CLB-medewerker.

  • Ook ouders kunnen een ondersteuningsvraag richten aan het netwerk. De vraag wordt dan, in samenwerking met de school en het CLB, uitgewerkt.

Wat gebeurt er na de ondersteuningsvraag?

  • De ondersteuningsvraag wordt besproken op het zorgloket

  • Het zorgloket formuleert op elke zorgvraag een passend antwoord.

Hoe verloopt de ondersteuning?

  • Het ondersteuningsnetwerk werkt vraaggestuurd. Het doel is tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, aan de ondersteuningsbehoeften van hun leerkrachten, aan de noden van de school en van de ouders.

  • Er wordt regelmatig overleg gepland waarbij de lopende ondersteuning geëvalueerd en bijgestuurd wordt. In dit overleg houden we rekening met de noden van de kinderen en jongeren, de leerkracht, de ouders en de school om zo de duur en de frequentie van de ondersteuning te bepalen.

We zijn supertevreden over hoe onze zoon ondersteund wordt door de juf. We merken al zeker evolutie en we zijn nog maar gestart, bedankt!

Mama

"

bottom of page