top of page

Aanspreekpunt voor ouders

Heeft uw kind specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden? Zo gaan we te werk:

1. Aanvraag ondersteuning

De aanvraag gebeurt altijd door de school. Alleen met een verslag van het CLB heeft

een leerling recht op ondersteuning van een leersteuncentrum.

2. Start van een traject

Wordt uw kind via de school aangemeld bij ons leersteuncentrum, dan is er een

startoverleg met de leerondersteuner, school, CLB-medewerker, ouders en eventuele

andere partners. We proberen samen met alle betrokkenen een zo volledig mogelijk

beeld te krijgen van de situatie van uw kind en de leervraag van de leerkracht om te

komen tot een goede zorgvraag. De leerondersteuner stelt vervolgens een leersteunplan

op waarin heldere doelen, afspraken en strategieën worden bepaald.

 

3. Verloop van de ondersteuning

Samen met het zorgteam, leerkracht(en), leerling, ouders, CLB en betrokken externe partners bieden we uw kind de juiste leersteun. Onze leerondersteuners staan de leerkracht van uw kind daarom maximaal bij met coaching, tools en tips. Onze leersteun wordt zoveel
mogelijk in de klas aangeboden.
Er wordt regelmatig overleg gepland waarbij de lopende ondersteuning geëvalueerd en bijgestuurd wordt. In dit overleg houden we rekening met de noden van de leerling, de leerkracht, de ouders en de school om zo de duur en de frequentie van de ondersteuning te
bepalen.

Via onderstaand contactformulier kan u uw vraag of opmerking aan ons overmaken.

We maken er werk van u zo snel mogelijk te antwoorden of te contacteren.

Tijdens de schooluren kan u ons ook telefonisch contacteren (0479/90 11 58).

White Blue Simple and Minimal Daily Motivation Quotes Linkedin Post.jpg
bottom of page