top of page

Visie inclusie

Inclusief onderwijs als hefboom voor een inclusieve samenleving.

 

In overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, laten we ons inspireren door de definitie van inclusief onderwijs van Giangreco.

 

Giangreco stelt dat binnen inclusief onderwijs:

■ alle leerlingen welkom zijn

■ we in onze klassen een gewone verdeling zien zoals in de maatschappij

■ leeftijdsgenoten essentieel zijn opdat er op die manier wederzijds effect kan plaatsvinden op ‘het zijn’ en het leren van elkaar

■ leerlingen in hun natuurlijke omgeving naar school gaan

■ er een evenwicht is tussen sociaal-emotioneel leren en schools leren

■ er een permanent proces plaatsvindt van zoeken, handelen en bijsturen

■ de samenwerking met ouders en leerling is cruciaal. We zien hen als evenwaardige partners, als ervaringsdeskundigen. De onderwijs- en ondersteuningsnoden + redelijke aanpassingen + leerdoelen worden samen met hen opgesteld.

■ sommige leerlingen het gemeenschappelijk curriculum met een eigen spoor volgen. De drie inclusievragen zijn voor ons richtinggevend 

Title Page.jpg
bottom of page