top of page

Organisatie

Wie maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk NEOn+?

  • Het netwerk wordt geleid door het beheerscomité. Hierin zijn de verschillende schoolbesturen van de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd, alsook het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

  • De praktische organisatie wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin opnieuw dezelfde partners vertegenwoordigd zijn.

  • Ondersteuningsvragen worden gericht aan en behandeld door het zorgloket.

  • De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een begeleider competentieontwikkeling in samenspraak met 2 coördinatoren.

  • Een groep enthousiaste ondersteuners werkt samen met de leerkrachten van het gewoon onderwijs aan een inclusieve school en onderwijs op maat van het kind.

bottom of page