top of page

Visie op leersteun (vzw Oost-Vlaanderen)
SAMEN KRACHTIG INCLUSIEF

Schermafbeelding 2024-05-04 182109_edite

Grondhouding voor leersteun 

Deze visie bouwt verder op de visie KOV

INCLUSIEF

Vanzelfsprekend

Rechten behartigen

Diversiteit als kracht

Gericht op participatie

KRACHTIG

Geloven in groei

Vertrekken vanuit het positieve

Mensen in hun kracht zetten

Levenslang leren

BREDE KIJK

Empathisch

Meervoudig perspectief

Authentiek zijn in je professioneel handelen

Toekomstgericht

DAADKRACHTIG

Kritisch reflecteren

Durven in vraag stellen

Rustig en bedachtzaam handelen

SAMEN

Iedereen draagt bij

Gedeelde verantwoordelijkheid

Betekenisvolle partner

Verbindend

Open communicatie

Planmatig en doelgericht

DUURZAAM

Activerend versterken

Cocreatief

Toekomstgericht verankeren

bottom of page