top of page

Partners

Volgende partners maken deel uit van het ondersteuningsnetwerk NEOn+:

  • scholen gewoon onderwijs 

  • scholen buitengewoon onderwijs

  • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

  • pedagogische begeleidingsdienst

Al deze partijen vormen samen het regionaal ondersteuningsnetwerk NEOn+ in verbindend partnerschap met ouders en intersectorale partners waaronder Multifunctionele Centra (MFC) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR).

bottom of page