top of page

Partners

intersectorale partners
samen

Volgende partners maken deel uit van het leersteuncentrum NEOn+:

  • scholen gewoon onderwijs 

  • scholen buitengewoon onderwijs 

  • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

  • pedagogische begeleidingsdienst

Al deze partijen werken samen in verbindend partnerschap met ouders en intersectorale partners waaronder Multifunctionele Centra (MFC) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR).

 

 

 

 

 

Het is voor elk van ons de opdracht om samen kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding, kwaliteitsvol onderwijs te realiseren, elk vanuit zijn eigen rol.

Voor een leersteuncentrum ligt vanuit het RKO, vanuit fase 2, startende vanuit de klaspraktijk de focus op de verankering van wat wordt binnengebracht in fase 0 en 1, die focus op inclusie (op welke manier kan ook deze leerling hier zijn weg vinden).

Voor nieuwe vragen die zich in de loop van het traject voordoen, of vragen waarop leersteun geen antwoord kan bieden, zal het belangrijk zijn om met de partners samen te zitten, en te kijken op welke partner we een beroep kunnen doen ...

Niemand kan het alleen, niemand moet het alleen kunnen. 

bottom of page