top of page

Kwaliteitsvolle leersteun

Met leersteun willen we de kloof verkleinen tussen de mogelijkheden van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften en de verwachtingen van de omgeving. Hierdoor dragen we bij aan het optimaal leren én participeren van alle leerlingen in de klas en aan een inclusieve cultuur.

 

Leersteun sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van leerling, leraar en schoolteam en zet hen in hun kracht door competenties te versterken. De focus ligt op de leervraag van de leraar en de school.

 

Het leersteuncentrum zet coachings-, inclusieve, onderwijskundige en doelgroepspecifieke expertise in. Het bouwt doelgericht verder op de aanwezige deskundigheid .

 

Leersteun is flexibel in duur, intensiteit en vorm.

 

We willen in vertrouwen samenwerken met de school, de ouders/leerling, pedagogische begeleiding en CLB vanuit het continuüm van zorg.

 

Het leersteuncentrum wil een regionale partner zijn binnen een netwerk van onderwijs, welzijn en andere relevante partners.

"

Onze zoon is in de wolken met zijn begeleider. Ook op school wordt de ondersteuning zeker als een meerwaarde ervaren.

Mama

bottom of page