top of page

Missie: kwaliteitsvolle leersteun

Met leersteun willen we de mogelijkheden ontwikkelen van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften en de verwachtingen van de omgeving hierop afstemmen. We streven naar het creëren van een inclusieve leeromgeving waar alle leerlingen participeren en optimaal leren.

 

Leersteun sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van leerling, leraar en schoolteam en zet hen in hun kracht door hun competenties te versterken. Het vertrekpunt is de leervraag van de leraar en de school.

 

Leerondersteuners zetten coachingsvaardigheden, onderwijskundige en doelgroepspecifieke expertise in vanuit een inclusieve mindset. We bouwen doelgericht verder op de deskundigheid van alle betrokkenen.

 

Leersteun is op maat: flexibel in duur, intensiteit en vorm.

 

We werken met respect en vertrouwen transparant samen met de leerling en de ouders en samen met de school, de pedagogische begeleiding en CLB, elk vanuit zijn rol in het zorgcontinuüm.

 

Het leersteuncentrum wil een regionale partner zijn binnen een netwerk van gewoon en buitengewoon onderwijs, welzijn en andere relevante betrokkenen.

Visie en kaders

bottom of page