top of page

Handelingsgericht werken (HGW)

Het doel van handelingsgericht werken is de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren, over de fases van het zorgcontinuüm heen.

De 7 uitgangspunten zijn heel vanzelfsprekend, toch is het belangrijk om hier bewust en actief mee om te gaan. 
Handelingsgericht werken zet neuzen in dezelfde richting, we werken op deze manier aan goed onderwijs.

 

1. HGW is doelgericht.

2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming.

3. De onderwijsbehoeften staan centraal.

4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.

5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.

6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

HandelingsGerichtWerken.png
bottom of page