top of page

Aanmeldingen

Bent u een leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directeur ... van één van onze aangesloten scholen gewoon onderwijs en wilt u graag een aanmelding doen voor leersteun? Dan kan dit via deze link.

Uw vraag komt terecht bij het zorgloket, waar het beleidsteam van NEOn+, een zorgcoördinator uit het gewoon onderwijs en het CLB uw vraag behandelen.

U kan leersteun aanvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een 'verslag gemeenschappelijk curriculum (GC)', 'verslag individueel aangepast curriculum (IAC)', OV4-verslag én voor leerkrachten met een ondersteuningsbehoefte en leervraag m.b.t. deze leerlingen.

De aanmeldingsvragen in dit formulier helpen ons om gericht een leerondersteuner toe te wijzen en de globale leervraag te weten te komen.

bottom of page