top of page

Zorgloket

Het zorgloket bestaat uit vier partners:

  • het gewoon onderwijs

  • het leersteuncentrum NEOn+ 

  • het CLB

  • de pedagogische begeleiding

Zowel ouders als CLB-medewerkers als scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen hun vragen tot ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hier kwijt: 

  • Vragen betreffende leerlingen met een GC-, IAC- of OV4-verslag;

  • Vragen betreffende leerlingen waarvoor een handelingsgerichte diagnostiek (HGD) doorlopen is;

HGD staat voor handelingsgerichte diagnostiek. Het doel van een HGD-traject is het formuleren van:

- een langetermijnperspectief en concrete middellange en kortetermijndoelen voor een leerling en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn context

- handelingsgericht advies dat gedragen wordt door alle betrokkenen

- afspraken over plannen, handelen en evalueren van dat advies

  • Vragen van andere aard.

Het zorgloket bespreekt en analyseert deze vragen. 

QUOTE (1).jpg
bottom of page