top of page

Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften omwille van:

  • een leerstoornis (type basisaanbod)

  • een ontwikkelingsachterstand (type 2)

  • een emotionele of gedragsstoornis (type 3)

  • een motorische problematiek (type 4)

  • een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of auditieve stoornis (type 7)

  • een autismespectrumstoornis (ASS) (type 9)

 

 

Kinderen en jongeren met een gemeenschappelijk curriculum verslag (GCV), individueel aangepast curriculum verslag (IAC) of OV4-verslag voor type basisaanbod, 2, 3, 4, 7 en 9 krijgen begeleiding vanuit het leersteuncentrum NEOn+.
 

Voor kinderen en jongeren met een GCV, IAC of OV4-verslag type 6 (visuele beperking) hebben we een samenwerkingsverband met het Specifiek Leersteuncentrum De Kade – Spermalie.

Doelgroep

bottom of page