top of page

Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften omwille van:

  • een licht verstandelijke beperking of leerstoornis (type basisaanbod)

  • een verstandelijke beperking (type 2) (= expertisenetwerk)

  • een emotionele of gedragsstoornis (type 3)

  • een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) (type 7) (uitdoofscenario)

  • een autismespectrumstoornis (ASS) (type 9)

 

 

Kinderen en jongeren met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type basisaanbod, 2,  3, 7 (STOS) en 9 krijgen begeleiding vanuit het ondersteuningsnetwerk NEOn+.
 

Voor kinderen en jongeren met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type 4 (motorische beperking), 6 (visuele beperking), 7 (auditieve beperking) hebben we een samenwerkingsverband met de expertisenetwerken van type 4, 6 en 7 (auditief). 

 

Doelgroep

bottom of page